Εφηβικά Τμήματα στη σχολή μας !!!

Ο χορός για τους εφήβους είναι μια μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην ρυθμική κίνηση του σώματος και ταυτόχρονα σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν διάφορα συναισθήματα .

Για ένα παιδί , η ηλικία των 12 χρόνων είναι μια έντονη περίοδος που χαρακτηρίζεται με ραγδαίες αλλαγές (σωματικές, ψυχολογικές).Για αυτό σε αυτές τις ηλικίες θα ήταν ιδανικό να μάθουν να διοχετευουν την ενέργεια τους μέσα από τον χορό !

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο χορός είναι τα εξής:

  • Προσφέρει ψυχαγωγία και άσκηση,κάτι που έχουν ανάγκη σε αυτήν την ηλικία λογο του απαιτητικού προγράμματος τους
  • Σωματική αντοχή. Ο χορός βελτιώνει την φυσική κατάσταση σε μια περίοδο ανάπλασης του σώματός τους.
  • Νοητική αντίληψη. Ο χορός εκπαιδεύει το μυαλό να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες ,μαθαίνοντας διάφορες κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να απομνημονευσει για την πραγματοποίηση μιας σειράς βημάτων.