Οι χοροί Ballroom είναι χοροί με ευρωπαϊκή προέλευση. Στην κατηγορία ballroom – ευρωπαϊκών χορών εντάσσονται το waltz, το fox trot, το ευρωπαϊκό tango, το quickstep και το Vienese Waltz

Οι smooth χοροί, όπως διαφορετικά αποκαλούνται, έχουν χαρακτηριστικό την απολύτως αρμονική κίνηση, τον αυστηρό έλεγχο των ποδιών, του σώματος και το μεγαλοπρεπές ύφος.

Το waltz, με προέλευσης τους χορούς των ευρωπαίων ευγενών, διακρίνεται για την ελαστική κίνηση του σώματος.

Το Foxtrot, με καταβολές από την Ν. Υόρκη, συνδυάζει τη ρυθμική μεταχείριση των ποδιών και του κορμού.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, το tango είναι χορός περισσότερο δυναμικός, με έντονες και κοφτές κινήσεις τόσο στο σώμα και στα πόδια όσο και στο κεφάλι.

Οι ballroom χοροί είναι ιδανικοί για την εκγύμναση των ποδιών λόγω της αυστηρής μεταχείρισης τους και την πολύ σωστή στάση του σώματος καθώς χορεύονται σε γραμμή χορού. Δίνουν την αίσθηση ( σε όποιο τους χορεύει) της μοναδικότητας και του ευγενούς πνεύματος του χορού.